Zakład Elektryczny „EL-WO” Marta Żelazowska z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Bałtowska 274/2 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-99(7)/2011/13360/KL z dnia 12 grudnia 2011 roku wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 20 maja 2025 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy – Prawo Energetyczne.

Zakład Elektryczny „EL-WO”  posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 18 maja 2005 roku Nr DEE/1/13360/W/2/2005/BP, zmienioną decyzją z dnia 26 października 2010 roku Nr DEE/1A/13360/W/2/2010/ŁG oraz koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną decyzją z dnia 18 maja 2005 roku Nr OEE/405/13360/W/2/2005/BP zmienioną decyzją z dnia 26 października 2010 roku Nr OEE/405A/13360/W/2/2010/ŁG.