Informacja dla sprzedawców energii

Informujemy, że Zakład Elektryczny „EL-WO” nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego.

Proces bilansowania umów handlowych odbywa się za pośrednictwem OSD nadrzędnego jakim jest CELSA Huta Ostrowiec. W związku z powyższym każdy sprzedawca, który zamierza zawrzeć umowy handlowe z odbiorcami przyłączonymi do sieci EL-WO musi niezależnie od generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z EL-WO posiadać zawartą generalną umowę dystrybucyjną z OSD nadrzędnym.

Obecnie EL-WO nie ma zawartych generalnych umów dystrybucyjnych