Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze działalności dystrybucyjnej zakładu Elektrycznego „EL-WO”. Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji energii elektrycznej.

Proces konsultacji społecznych zakończony został 16 października 2014 rok.

Raport z konsultacji - wersja pdf

 

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej