Przyłączenia odbioru NC DC

01

 1. Informacje ogólne
 2. Wykaz informacji i dokumentów

02

 1. Pozwolenia na użytkowanie
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON
 4. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia
 5. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON
 6. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON
 7. Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION
 8. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION
 9. Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION
 10. Załącznik nr 11 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION
 11. Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON
 12. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON
 13. Załącznik nr 5 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON
 14. Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON
 15. Wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON
 16. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON
 17. Wzór - Załącznik do wniosku o zawarcie umowy dystrybucji oświadczenie OSDn
 18. Wzór - Dokument instalacji dla jednostki odbiorczej do świadczenia usług regulacji
 19. Wzór - Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania
 20. Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej przyłączonej na napięcie powyżej 1 kV

03

 1. Modernizacja Systemowa
 2. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego OSDp
 3. OSDp Załącznik I powiadomienie o planowanej modernizacji urządzeń w sieci
 4. OSDp Załącznik II Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany urządzeń
 5. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego
 6. Załącznik I do Procedury dla OSDn wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn
 7. Załącznik II do Procedury dla OSDn Załącznik do Powiadomienia
 8. Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD
 9. Załącznik I do Procedury dla SCO wzór powiadomienia
 10. Załącznik II do Procedury dla SCO Załącznik do Powiadomienia

04

 1. Testowanie i certyfikacja systemów dystrybucyjnych
 2. Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu
 3. Załącznik 1 OSDp Program ramowy testu zgodności
 4. Załącznik 2 OSDp Programy ramowe testu zgodności w zakresie układu SCO
 5. Załącznik 3 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie synchronizacji
 6. Załącznik 4 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności
 7. Załącznik 5 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej
 8. Załącznik 6 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie
 9. Załącznik 7 OSDp Program ramowy dla zdolności generacji mocy biernej
 10. Załącznik 8 OSDp Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych
 11. Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych
 12. Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodności w zakresie automatyki SCO
 13. Załącznik 3 OSDn Wzor tabela centralny rejestr certyfikatów sprzętu
 14. Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów