Wykaz informacji i dokumentów NC HVDC

01

 1. Informacje Ogólne
 2. Wykaz informacji i dokumentów NC HVDC

02

Dla prądu stałego

 1. Wzór dokumentu pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu
 3. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu
 4. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu
 5. Wzór_wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu
 6. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu
 7. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu
 8. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu
 9. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu
 10. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu
 11. Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu
 12. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu
 13. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu

Dla systemów HV DC

 1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC
 3. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC
 4. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC
 5. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC
 6. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC
 7. Załącznik nr 12_wniosku_wydanie_tymczasowego_pozwolenia
 8. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC
 9. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC
 10. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC
 11. Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC
 12. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC
 13. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC
 14. Pozwolenie na użytkowanie
 15. Procedura na użytkowanie

03

 1. Modernizacje systemowe
 2. Wytyczne Komisji opracowania procedury
 3. Załącznik nr 1 Procedura objęcia istniejącego modułu
 4. Wzór_Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie
 5. Załącznik nr 1 do powiadomienia o planowanej modernizacji lub wymianie

04

 1. Testowanie i certyfikacja systemów