Informacje za 2023 rok:

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, poz.200 i poz. 202),  Zakład Elektryczny „EL-WO” w Ostrowcu Św.  zamieszcza informacje kwartalne jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.

 

Informacje za 2024 rok:

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, poz.200 i poz. 202),  Zakład Elektryczny „EL-WO” w Ostrowcu Św.  zamieszcza informacje kwartalne jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.