Zakład Elektryczny „EL-WO" informuje, iż przedsiębiorstwem pełniącym funkcję tzw. sprzedawcy z urzędu na obszarze działania Z.E. „EL-WO” zatwierdzonym przez Prezesa URE jest PGE Dystrybucja / PGE Obrót