Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.3.63.2023.MTo1 PW-463603  z dnia 23 października 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska  sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska