Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.105.2021.DTe PW-320937  z dnia 21 października 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska  sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska