Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.58.2020.MRa1 PW-260896  z dnia 16 października 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska  sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska