Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.4.9.2022.PKr PW-393658  z dnia 24 października 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska  sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Zakład Elektryczny „EL-WO’ Marta Żelazowska